Zmluvy potrebné na uskutočňovanie stavby

Medzi najčastejšie zmluvy patria

  • Zmluva o dielo
  • Nájomná zmluva
  • Zmluva o prevode práv a povinností
  • a iné zmluvy, ktoré môžu byť potrebné pri uskutočňovaní stavieb
Cena na vyžiadanie

Ceny za inžiniering do veľkej miery závisia od požadovaného rozsahu služieb.
Z tohto dôvodu môžeme uviesť len orientačné ceny.

KONTAKTUJTE NÁS

Telefón
+421 907 171 166

E-mail
info@bogiconsulting.sk

BOGI Consulting, s. r. o.

č.d. 504, 930 14 Dolný Bar

Tel.: +421 907 171 166
e-mail: info@bogiconsulting.sk 

IČO: 51806380