Územné rozhodnutie

Služby spojené s vybavením územného rozhodnutia

  • Analyzujeme právny vzťah
  • Zastupujeme navrhovateľa pri územnom konaní
  • Vypracujeme a podáme návrh na vydanie územného rozhodnutia
  • V prípade potreby zabezpečíme vzťah k pozemku (zmluva resp. súhlas vlastníka pozemku)
  • Zabezpečíme stanoviská dotknutých orgánov, ktoré sú potrebné pre vydanie územného rozhodnutia (napr. vlastníkov sietí, regionálneho úradu verejného zdravotníctva, hasičov,.....)
  • Zúčastňujeme sa na ústnom pojednávaní o miestnom zisťovaní
  • Komunikujeme s ostatnými účastníkmi územného konania
Cena na vyžiadanie

Ceny za inžiniering do veľkej miery závisia od požadovaného rozsahu služieb.
Z tohto dôvodu môžeme uviesť len orientačné ceny.

KONTAKTUJTE NÁS

Telefón
+421 907 171 166

E-mail
info@bogiconsulting.sk

BOGI Consulting, s. r. o.

č.d. 504, 930 14 Dolný Bar

Tel.: +421 907 171 166
e-mail: info@bogiconsulting.sk 

IČO: 51806380