Stavebné povolenie

Služby spojené s vybavením stavebného povolenia

  • Analyzujeme právny vzťah
  • Zastupujeme stavebníka pri všetkých úkonoch v rámci stavebného konania
  • Vypracujeme a podáme žiadosť o stavebné povolenie
  • V prípade potreby zabezpečíme vzťah k pozemku (zmluva s vlastníkom pozemku)
  • Zabezpečíme stanoviská dotknutých orgánov, ktoré sú potrebné pre vydanie stavebného povolenia
  • Zúčastňujeme sa na ústnom pojednávaní a miestnom zisťovaní
  • Komunikujeme s ostatnými účastníkmi stavebného konania
  • V prípade zmeny stavby pred dokončením zabezpečíme príslušné stavebné konanie
Cena na vyžiadanie

Ceny za inžiniering do veľkej miery závisia od požadovaného rozsahu služieb.
Z tohto dôvodu môžeme uviesť len orientačné ceny.

KONTAKTUJTE NÁS

Telefón
+421 907 171 166

E-mail
info@bogiconsulting.sk

BOGI Consulting, s. r. o.

č.d. 504, 930 14 Dolný Bar

Tel.: +421 907 171 166
e-mail: info@bogiconsulting.sk 

IČO: 51806380